from left: Anna Dziewulska, Anna Gajda, Katarzyna Hanzelka, Norbert OsiƄski, Magdalena Jazurek, Agnieszka Dobrzyn, Kamil Kozinski, Aleksandra Ruminska, Katarzyna Kolczynska, Justyna Janikiewicz, Aleksandra Pyrkowska

Zdj__cie_2013_1_1.jpg

Zdj__cie_2013_2_1.jpg

2013

 

Lab_1_1.jpg

2011